Haber

Büro İşçi Sendikası, 199 yurt yöneticisinin ‘vasıfsız’ atamasını yargıya götürdü, Ankara 11. İdare Mahkemesi ise atama kararını bozdu.

CEYLAN SAĞLAM

GençlikVe Spor Bakanlığa bağlı KYK yurtlarında ardı ardına meydana gelen ve ölümle sonuçlanan asansör kazaları ve gıda zehirlenmesi olayları yaşanırken, Büro İşçi Sendikası “Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü” kadrosunun açılışını yaptı. Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi tutulur. ‘Değersiz’ suçlamalarını yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 28 Şubat 2023 tarihinde tek işlemde yaptığı 199 yurt yöneticisi atamasını “kanun ve mevzuata uygun görülmediği” gerekçesiyle oybirliğiyle iptal etti. Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Meclis Soruşturma Komisyonu’nun liyakatli ve liyakatsiz tüm hususları ortaya çıkaracak şekilde kurulmasını istiyoruz. Bunu yapan yöneticiler hakkında adli ve idari soruşturmaların yapılmasını istiyoruz. Görevlerini kötüye kullanan ve ihmalkar davrananların hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz.”

Büro İşçi Sendikası, Terfi ve Unvan konusu “Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü” takımlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2023 tarihinde toplu olarak yapılan 199 yöneticinin atamasını mahkemeye taşıdı. Sınavı Değiştir.

ANKARA 11’İNCİ İDARE MAHKEMESİ 199 GÖREVİ İPTAL ETTİ

Büro İş Sendikası’nın açtığı davanın karar duruşması 10 Ekim 2023’te Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 28 Şubat 2023 tarihinde yurt yönetimi ekiplerine 199 kişinin atanmasına ilişkin bakanlık sürecini oybirliğiyle iptal etti. İptal kararı üzerine yapılan atamaların hukuki dayanağı olmadığı ve hukuka uygun olmadığı vurgulanarak, mevzuat.

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

“Anlaşmazlıkta, davalı idare tarafından 199 yurt yöneticisi atamasının 3289 sayılı Kanun’un Süreksiz 16/4 unsuru kapsamında yapıldığı iddia edilse de, söz konusu unsur uyarınca yapılacak atamalar; bir defaya mahsus olmak üzere bu atamanın daha önce 08.07.2019 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, 28.02.2023 tarihli onay listesindeki 199 kişinin yurt yönetim ekiplerine terfiye tabi olmaksızın doğrudan atanması gerektiği sonucuna varılmıştır. yöntemin hukuki desteği yoktur.

Bu durumda dava belgesinde yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıdaki mevzuat kararları birlikte incelendiğinde; 28.02.2023 tarihli 199 kişinin yurt müdürlüğü takımlarına olağandışı bir şekilde ve hukuki destek alınmadan Gençlik ve Spor Bakanlığı Çalışan Terfi ve Unvanları olmadan atanmasına ilişkin 28.02.2023 tarihli davaya konu olan süreçte hukuka ve mevzuata uyum sağlanmamıştır. Yönetmeliği Değiştir. “Açıklanan nedenlerle, söz konusu sürecin iptaline oybirliğiyle karar verildi.”

HAMZAÇEBİ:“YÜZLERCE ÖĞRENCİSİNİN OLDUĞU YURTLAR, KENDİSİNİ YÖNETME YETERLİ OLMAYAN VE YURTLARI YÖNETMESİ İSTENEN KİŞİLERE TESLİM EDİLİR”

Büro İşçi Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Büro-İş Sendikası olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yurtlarında ardı ardına meydana gelen ve ölümle sonuçlanan asansör kazalarının yanı sıra gıda kaynaklı öğrenci zehirlenmelerine ilişkin sahadan derlediğimiz bilgi ve önerilerimizi kamuoyuna sunuyoruz. Organize olduğumuz ve üyelerimizin bulunduğu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık iş kolu içerisinde yer alan ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Asansör kazalarının nedenleri arasında en önemlileri, ehliyetsiz kişiler tarafından belirlenip uygulanan başarısız onarımlardır. ekonomi Bunun başlıca nedenleri, kendi siyasetleri sonucu yayınlanan kemer sıkma tedbirlerinin amacından sapması ve yurt yöneticilerinin yurtseverliği bilmeyen vasıfsız, parti örgütlerinden atanmış, bağlantılı kişiler tarafından sınavsız atanmasıdır. Hükümete yakın vakıf, cemaat ve derneklerle, Memur-Sen üyeleri arasından veya Diyanet gibi kurum dışından. Liyakat olmadan atanan yöneticiler vatandaşlık konusunu bilselerdi öğrencilere ‘Korkuyorsanız asansöre binmeyin’ demezlerdi. Yüzlerce öğrencinin kaldığı yurtlar, kendi kendini yönetemeyen kişilere devrediliyor ve yurtları yönetmeleri isteniyor.

İDARE MAHKEMESİ GEREKSİZ OLARAK YAPILAN 199 ATAMAYI İPTAL ETTİ”

Büro-İş Sendikası olarak; Geçtiğimiz günlerde vasıfsız atamaları yargı kararıyla ortaya çıkardık. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi olan Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü takımlarına 28.02.2023 tarih ve 28 sayılı tek işlemle 199 yöneticiyi toplu olarak atadı. Büro-İş Sendikası olarak bu atama sürecine karşı açtığımız davada yönetim mahkemesi, haksız yere yapılan 199 atamanın iptaline karar verdi.

“BİZ BU ATAMALARIN YAPILDIĞI İLDE DOSYA DOSYALARIYIZ”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tek madde atama sürecinin iptal edilmesine önlem olarak bu kez 03/05/2023 tarihinde il bazında 80 ilçe müdürü ve 130 gençlik merkezi yöneticisi farklı yazılarla atandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri. İl bazında ise söz konusu atamalar hangi ilde yapıldıysa o ilde dava açıyoruz. Bağımsız Türk yargısının bu niteliksiz atamaların hepsini iptal edeceğinden eminiz.

Sendikamıza üye olan çalışanımız yazılı sınavı başarıyla geçmesine rağmen sözlü sınavda elenmiş ve yurt müdürü yapılmamıştır. Dava açtık, sözlü sınavı iptal ettirdik, tekrar mülakata aldılar, yine eledik. Tekrar dava açtık ve yine kazandık. Seni hala bekletiyorlar. Birçok yurt hızlı ve eksik inşa edildi. Odalar şehrin tenha bölgelerine inşa edilmiş yatakhanelere uygun değildir. Otobüs yok. Ulaşım yok. Öğrencilerimizin can güvenliği tehlikede. Çok fazla taciz var. Ağır iş yükü altında işçi sıkıntısıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar.

ATANAN KİŞİLERİN DİĞER KURUMLARDAN GELİŞMESİ, KARİYER VE LİYATİ OLSUN TÜM KONULARININ ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN MECLİS’TE SORUŞTURMA KOMİSYONU OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ.

İhale ve bakım sözleşmelerinin standartlara uygun olup olmadığı, sözleşmelerin kimlere ihale edildiği, gıda kalitesinin standartlara uygun olup olmadığı, yeterli harcama ödeneğinin gönderilip gönderilmediği, ihalenin nasıl yapılacağı gibi konuların belirlenmesi için Makine Mühendisleri Odası teknik uzmanları ve birlikler toplantıya katılacak. yurt yöneticileri, atanan kişilerin başka kurumlardan gelip gelmediğine bakılmaksızın atanmaktadır. Meslek sahibi olup olmadığına, liyakat sahibi olup olmadığına dair tüm hususların ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonunun kurulmasını istiyoruz. “Görevi kötüye kullanan ve ihmalkarlık yapan yöneticiler hakkında adli ve idari soruşturmaların yapılmasını, hak ettikleri cezaların verilmesini, vasıfsız yöneticilerin atamalarının iptal edilmesini, mülakatların kaldırılmasını ve yazılı denetimi geçen nitelikli kişilerin atanmasını istiyoruz. sınav.”

Kaynak: ANKA / Yeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eryaman Evden Eve Nakliyat
Almak istediğin hizmeti anlat ve teklifleri topla
Başa dön tuşu